Hva er en barnevernspedagog og hvilken utdanning har de?

barnevernspedagog, barnevernpedagog, pedagog i barnevernet

Barnevernspedagoger spiller en viktig rolle i samfunnet, spesielt når det gjelder å beskytte og fremme barn og unges velferd. Men hva innebærer dette yrket, og hvilken utdanning kreves for å bli en barnevernspedagog?

Hva er en barnevernspedagog?

En barnevernspedagog er en profesjonell som arbeider med barn, unge og deres familier i ulike utfordrende livssituasjoner. De jobber ofte i det kommunale barnevernet, i institusjoner for barn og unge, i skoler og barnehager, og i mange andre tjenester som arbeider med barn, unge og familier (Kilde: Wikipedia).

Personlige egenskaper

For å bli en god barnevernspedagog, må man være empatisk, fleksibel og kunne sette seg inn i andres livssituasjoner. Man må også ha en genuin interesse for å jobbe med mennesker og være motivert av å se positiv utvikling hos de man arbeider med (Kilde: Karrierestart).

Utdanning

For å bli en barnevernspedagog, må man ha en treårig bachelorgrad i barnevern. Utdanningen er rettet mot arbeid med barn og unge generelt, og spesielt mot utsatte barn og deres familier. Det er også muligheter for videre studier og spesialisering innen ulike felt som administrasjon, ledelse, psykiatri, rus og forebygging (Kilde: Store norske leksikon).

Utdanningsinstitusjoner

  • NTNU: Tilbyr en bachelorgrad i barnevern som fokuserer på teoretisk og praktisk kunnskap (Kilde: NTNU).
  • OsloMet: Tilbyr også en bachelorgrad i barnevern, med en vekt på forskningsbasert kunnskap og praksis (Kilde: OsloMet).

Arbeidsmuligheter

Som barnevernspedagog har man mange yrkesmuligheter. Man kan jobbe som saksbehandler i barnevernet, på rus- og omsorgsinstitusjoner, eller innen psykiatri. Det er også muligheter for oppsøkende og forebyggende ungdomsarbeid (Kilde: Karrierestart).

Phone icon
75175800
Ring Advokat
WhatsApp icon