Forhold som tilsier at det ikke skal være samvær

Samvær og barnets beste, Beskytte barnets helse, Samvær og skadelige effekter, Samvær og risikovurdering, Barnevernstjenestens vurdering, Ikke tillate samvær, Sterke grunner for samværsnekt, Bortføring og voldsrisiko, Beslutning om samværsnekt, Langsiktig perspektiv på samvær, Gjenforeningsmålsetning, Gjenopptak av samvær, Nekte samvær med foreldre, Barnets helse og utvikling, Alvorlige bekymringer og samvær, Risiko for vold og overgrep, Trygghet under samvær, Beskyttelse av barnet, Skadelige samværseffekter, Barnevernstjenestens ansvar, Barnets beste i samværssaker, Vold og trussel mot barn, Beslutningsprosessen for samvær, Barnets mening om samvær, Risikoreduserende tiltak, Samvær og familiebånd, Rettighetene til barnet, Samvær og psykisk helse, Nekting av samvær som siste utvei, Vurdering av endrede omstendigheter

Er det situasjoner der barnets helse og utvikling kan være i fare under samvær? Hva er de sterke grunnene som kan føre til at samvær ikke skal tillates? Dette er spørsmål som barnevernstjenesten nøye vurderer når det kommer til å bestemme om samvær er i barnets beste interesse.

Å beskytte barnets helse og utvikling

Barnets velferd er alltid i fokus når det gjelder samvær. Samvær skal ikke utgjøre en risiko for barnets helse eller utvikling. Dersom det er bekymring for at samvær kan føre til skade for barnet, må barnevernstjenesten handle.

Alvorlige bekymringer

Barnevernstjenesten tar alvorlige bekymringer på største alvor. Dette inkluderer situasjoner der barnet kan ha blitt utsatt for trusler, alvorlig vold, seksuelle overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt fra foreldrene. I slike tilfeller må barnevernstjenesten nøye vurdere om samvær med foreldrene vil være skadelig for barnet.

Risiko for vold eller bortføring

Hvis det er en reell risiko for at samvær kan medføre vold eller bortføring av barnet, kan dette også føre til at samvær ikke tillates. Barnevernstjenesten må alltid vurdere om det er mulig å implementere tiltak som kan eliminere risikoen og sikre barnets trygghet.

Vanskelig beslutning

Det er viktig å forstå at å nekte samvær mellom barn og foreldre er en svært alvorlig og inngripende beslutning. Dette kan påvirke båndene mellom barnet og foreldrene negativt. Derfor må det være sterke og overbevisende grunner for å ta en slik beslutning.

Gjenforeningens mål

Selv om samvær ikke er i barnets beste interesse på et gitt tidspunkt, betyr det ikke nødvendigvis at målet om gjenforening er oppgitt. Barnevernstjenesten bør alltid ha en langsiktig tilnærming og vurdere hva som vil være til barnets beste på lang sikt.

Opprettholdelse av beslutningen

En beslutning om å nekte samvær kan bare opprettholdes så lenge det er strengt nødvendig. Barnevernstjenesten må jevnlig vurdere om det er endringer i omstendighetene som kan rettferdiggjøre gjenopptakelse av samvær.

Phone icon
75175800
Ring Advokat
WhatsApp icon