Den nye barnevernsloven § 7-1. Rett til samvær og kontakt

Barnevernsloven § 7-1, Rett til samvær og kontakt, Omsorgsovertakelse, Familierelasjoner i barnevernet, Kommunikasjon med barn i omsorg, Digitale samværsmuligheter, Foreldre-barn-kontakt i omsorg, Samværsrettigheter i barnevernet, Opprettholdelse av familiebånd, Barnets beste i omsorgssaker, Fleksible samværsordninger, Sikkerhet og velferd i samvær, Kvalitet på familiekontakt, Barns følelse av tilknytning, Barnevernets beskyttelsesansvar, Familiekommunikasjon under omsorg, Moderne kommunikasjonsmetoder, Foreldres rettigheter i barnevernet, Barnets uttrykksfrihet, Trivsel og utvikling i samvær, Barnevernets rolle i familieforhold, Barn og foreldre i digital æra, Tilpasning til barnets behov

Når barn blir plassert under barnevernets omsorg, endres ofte dynamikken i familieforholdet dramatisk. Det er imidlertid avgjørende å forstå at selv i slike situasjoner opprettholdes rettighetene til samvær og kommunikasjon mellom barn og foreldre, som nedfelt i barnevernsloven § 7-1.

Denne loven omfatter et bredt spekter av interaksjonsformer, ikke begrenset kun til fysiske møter. Begrepet “kontakt” i loven inkluderer også moderne kommunikasjonsmetoder som telefonsamtaler, digitale plattformer, sosiale medier, og selv tradisjonelle metoder som brevskriving. Denne utvidelsen av hva som regnes som samvær og kontakt er et vitnesbyrd om samfunnets teknologiske fremskritt og anerkjennelsen av behovet for å opprettholde familiebånd i en digital æra.

Lovens utvidede definisjon av samvær og kontakt anerkjenner også barnets og foreldrenes behov for å opprettholde en følelse av tilknytning, selv under vanskelige omstendigheter. Dette er i tråd med prinsippet om barnets beste, som er kjerneprinsippet i barnevernslovgivningen. Ved å tillate en rekke kommunikasjonsmidler, gir loven rom for fleksible samværsordninger som kan tilpasses den enkelte families situasjon og behov.

Det er viktig å merke seg at selv om loven gir rett til samvær og kontakt, kan det i visse situasjoner være restriksjoner basert på barnets velferd og sikkerhet. I slike tilfeller må en grundig vurdering foretas for å sikre at samværet og kontakten mellom barnet og foreldrene er i barnets beste interesse. Barnevernet har et ansvar for å vurdere disse aspektene nøye, med barnets velvære som det overordnede målet.

I tillegg legger loven vekt på betydningen av kvaliteten på samværet, ikke bare kvantiteten. Det er essensielt at samværet er positivt og støttende, og fremmer barnets utvikling og trivsel. Dette inkluderer å sikre at barnet føler seg trygt og komfortabelt i samværets miljø, og at det får muligheten til å uttrykke sine følelser og tanker fritt.

Phone icon
75175800
Ring Advokat
WhatsApp icon