Oppfølgingsbesøk i fosterhjem

Oppfølging av fosterhjem, Fosterhjem besøk, Barnevernsloven § 10, Minimum antall besøk, Hyppighet av besøk, Stedlige besøk, Barns medvirkning, Samisktalende barn, Reduksjon av besøk, Fleksible besøksplaner, Barnevernstjenestens ansvar, Oppfølgingsfrekvens, Informasjon til barn, Uttrykke meninger, Fosterfamilie oppfølging, Barnevernets retningslinjer, Reduserte besøk, Prioritering av oppgaver, Statsforvalterens rolle, Adekvat oppfølging, Sikre barnets trivsel, Tilpassede besøk, Fosteromsorgsstandarder, Individuell oppfølging, Optimalisere besøksfrekvens, Barnets beste i fokus, Omsorg og støtte, Fosterhjem og oppfølgingsbehov, Evaluering av besøk, Kvalitet i fosterhjemsomsorg.

I arbeidet med å sikre at barn i fosterhjem får den omsorgen og støtten de trenger, spiller oppfølgingsbesøk en avgjørende rolle. Men hvor ofte bør disse besøkene finne sted, og hva er kriteriene for å redusere hyppigheten? § 10 i forskriften om fosterhjem gir retningslinjer for disse spørsmålene.

I samsvar med barnevernsloven er Barnevernstjenesten i omsorgskommunen ansvarlig for å besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser etter § 8 og § 9. Imidlertid er det en fastsatt minimumsfrekvens på fire ganger i året. Disse besøkene skal være stedlige, noe som betyr at de må utføres fysisk i fosterhjemmet.

En viktig del av oppfølgingen er å sikre at barnet fritt kan uttale seg om alle aspekter ved oppholdet i fosterhjemmet, også uten fosterforeldrene til stede. Barnevernstjenesten skal også gi barnet informasjon om hvordan opplysninger fra dem kan bli benyttet. For samisktalende barn skal det tilstrebes at samisk kan brukes under oppfølgingsbesøk.

Det er også en bestemmelse som gjelder for situasjoner der barnevernstjenesten vurderer fosterhjemmets forhold som gode, og barnet har bodd der i mer enn to år. I slike tilfeller kan barnevernstjenesten vedta å redusere antall besøk til minimum to ganger i året. Før en slik beslutning tas, skal både barnet og fosterforeldrene få anledning til å uttrykke sine meninger.

Samme regler gjelder for Barne-, ungdoms- og familieetaten når de har ansvar etter § 9 fjerde ledd.

Det er også en unntaksregel som gir barnevernstjenesten mulighet til å redusere antall oppfølgingsbesøk til minimum to ganger i året når det er nødvendig for at barnevernstjenesten skal kunne prioritere sine oppgaver på en formålstjenlig og forsvarlig måte. Dette kan skje i situasjoner med høyt antall ankomster til Norge av personer fordrevet fra Ukraina, forutsatt at forholdene i fosterhjemmet vurderes som gode, og at statsforvalteren blir informert om unntaket.


Hvis du ønsker veiledning eller bistand i din barnevernssak kan du ta kontakt med advokat Christian Wulff Hansen gratis her for en uforpliktende dialog rundt din sak:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bli fosterhjem for et barn til

Fosterhjem for flere barn, Fosterforeldre for ekstra barn, Utvide fosterfamilien, Barnevernstjeneste kontakt, Fosterhjemstjeneste råd, Fosterhjem behov, Fosterhjem samtaler, Fosterfamilie oppfølging, Samordning med flere fosterbarn, Økonomi med flere fosterbarn, Godtgjørelse for fosterhjem, Fosterforeldre frikjøp, Vurdering for flere fosterbarn, Søsken i fosterhjem, Fosterfamilie beslutning, Omsorg for fosterbarn, Oppfølging av fosterbarn, Barnevernstjeneste samarbeid, Økonomiske aspekter ved fosterhjem, Fosterforeldre og arbeid, Fosterbarn utvikling, Fosterbarns behov, Fosterhjem for flere søsken, Fosterhjem godkjenning, Barnevern vurdering, Familieforøkelse i fosterhjem, Sammenføring av fosterbarn, Fosterforeldre veiledning, Fosterbarns beste, Å bli fosterforeldre igjen.

Å bli fosterforeldre er en beslutning som kan berike livet ditt på mange måter. For noen er tanken på å åpne hjemmet sitt for enda et fosterbarn en naturlig utvikling. Kanskje du allerede er en erfaren fosterforelder med et hjerte som strekker seg langt, og nå vurderer du å gi kjærlighet og omsorg til enda et barn. Eller kanskje ditt tidligere fosterbarn har flyttet videre, og du føler at det er plass til et nytt familiemedlem i hjemmet ditt. Uansett hva som er din motivasjon, er veien til å bli fosterforeldre for et ekstra barn både utfordrende og givende.

Kontakt med barnevernstjenesten:

Ønsker dere å utvide fosterfamilien, er det klokt å ta kontakt med barnevernstjenesten tidlig i prosessen. Dette åpner døren for en dialog hvor dere sammen kan vurdere om og hvordan dette skrittet kan tas. Spesielt er dette avgjørende dersom dere allerede har et eller flere fosterbarn, da deres behov må tas i betraktning.

I tillegg til barnevernstjenesten, kan dere også henvende dere til fosterhjemstjenesten i deres region for råd og veiledning. De vil kunne gi dere informasjon om behovet for fosterhjem i deres område og hvilken rolle dere kan spille i å gi kjærlighet og støtte til barn i nød.

Gjennom samtaler og vurdering:

Når dere har bestemt dere for å ønske et nytt fosterbarn velkommen i familien, vil fosterhjemstjenesten starte en prosess med samtaler. Dette inkluderer samtaler med dere som fosterforeldre og eventuelle barn i familien. Antallet samtaler vil variere avhengig av hvor lenge det har gått siden dere ble godkjent som fosterforeldre sist, eventuelle endringer i livssituasjonen deres siden den gang, og andre relevante faktorer.

Oppfølging og samordning:

I utgangspunktet er oppfølgingen av flere fosterbarn ikke annerledes enn når dere ble fosterforeldre for første gang. Hovedfokuset er å tilby omsorg og støtte i henhold til barnas unike behov. Dersom barna kommer fra forskjellige omsorgskommuner, kan det kreve samarbeid med flere barnevernstjenester. Det er viktig at kommunene og fosterhjemmet samarbeider for å sikre en samordnet oppfølging som tar hensyn til hvert barns behov.

Økonomiske aspekter:

En bekymring som ofte oppstår når man vurderer å ta inn flere fosterbarn, er økonomi. Godtgjørelsen følger barnet, så dersom dere har to fosterbarn, vil dere motta fosterhjemsgodtgjørelse for begge. Dette vil ikke reduseres på grunn av antall barn. Dersom et av barna krever at en fosterforelder blir frikjøpt fra jobb, vil dette bli vurdert individuelt.

Hva vurderes?

Fosterhjemstjenesten vil fremdeles vurdere dere etter de samme kriteriene som for alle potensielle fosterforeldre. To viktige aspekter som vil få spesiell oppmerksomhet er utviklingen til det eksisterende fosterbarnet som allerede bor hos dere, og hvordan dette barnet vil bli påvirket av å få et nytt søsken i familien. Denne vurderingen sikrer at enhver beslutning som tas, tar hensyn til barnas beste.

Phone icon
75175800
Ring Advokat
WhatsApp icon